Biomedicinskt Centrum

Om BMC

Biomedicinskt Centrum - BMC - är byggt på Artillerifältet, i kvarteret Rosenlund (se karta).

Vid BMC bedrivs bland annat forskning och grundutbildning inom biologi, farmaci, kemi, medicin och kostvetenskap.

Huvuddelen av forskningsinstitutionerna tillhör Uppsala universitet, men vid BMC finns även verksamhet från Ludwiginstitutet för cancerforskning.

 

För gemensam service och för gemensamma lokaler ansvarar BMC-intendenturen

Meddelanden

[This content is not available in the selected language.]