Biomedicinskt Centrum

BMC-nytt

BMC-nytt var ett informationsblad som delas ut ca fyra gånger per år. I detta presenterades kortfattade nyheter och förändringar, oftast med hänvisning till mer information på BMCs webplats.

 

Tidigare utgåvor av BMC-nytt

 

2003 2004 2005 2006 2007
Nr 1 Nr 6 Nr 10 Nr 14 Nr 18
Nr 2 Nr 7 Nr 11 Nr 15 Nr 19
Nr 3 Nr 8 Nr 12 Nr 16 Nr 20
Nr 4 Nr 9 Nr 13 Nr 17 Nr 21
Nr 5
2008

2009

Nr 22 Nr 26
Nr 23 Nr 27
Nr 24 Nr 28
Nr 25 Nr 29